Suomi–Israel Yhdistysten Liitto ry


liittosuomi-israel.fi

Jedidut (pdf-lehdet) 2017: 4 3 2 1  2016: 4 3 2 1  2015: 4 3 2 1  2014: 4 3 2 1  2013: 4 3 2 1  2012: 4 3 2 1  2011: 4 3 2 1  2010: 4 3 2 1   vaihda muoto


Liittymispyyntö Suomi-Israel yhdistykseen/Jedidutin tilaus

Tällä lomakkeella voit lähettää pyynnön liittyä jäseneksi johonkin Suomi-Israel yhdistysten liiton paikallisyhdistykseen. (Myös useampi samassa osoitteessa asuva perheenjäsen voi ilmoittautua samalla lomakkeella.) Ellet halua jäsenyyttä, voit tilata Jedidut-lehden myös erillistilauksena.

Myös osoitteenmuutoksen voit tehdä tällä lomakkeella.


Pyyntö*     Haluan liittyä seuraavaan paikallisyhdistykseen:
    En liity jäseneksi, mutta tilaan Jedidutin 20 €/v
    Osoitteeni on seuraava tai muuttuu seuraavaksi:
Nimi/nimet*
Lähiosoite*
Postinumero*
Postitoimipaikka*
Erillistilauksen laskutusosoite
(jos eri kuin yllä annettu)

Jäseneksi liittyviltä pyydämme lisäksi muita mahdollisia yhteystietoja sekä lisätietoja kuten esimerkiksi ikää, ammattia, äidinkieltä ja Israel-kiinnostuksen erityiskohteita.

Jos kysymyksessä on osoitteenmuutos, niin kerro lisätiedoissa vanha osoitteesi sekä päivämäärä, jolloin muutos astuu voimaan. Myös sähköpostiosoite on hyvä antaa.

Puhelin
Sähköposti
Lisätietoja


Tarkistuksen vuoksi kirjoita tähän vielä se luku, joka saadaan, kun yhdeksään lisätään seitsemän
minkä jälkeen voit lähettää lomakkeen:

               Näiden sivujen tietoihin voi lähettää täydennyksiä osoitteeseen portaalisuomi-israel.fi