Suomi–Israel Yhdistysten Liitto ry


liittosuomi-israel.fi

Jedidut (pdf-lehdet) 2017: 4 3 2 1  2016: 4 3 2 1  2015: 4 3 2 1  2014: 4 3 2 1  2013: 4 3 2 1  2012: 4 3 2 1  2011: 4 3 2 1  2010: 4 3 2 1   vaihda muoto


 

  Etusivu

  Liitto/Yhdistykset
  Tapahtumia
      Suomessa
      Israelissa
  Israel-tietoa
  Media
  Heprea
  Kansantanssi
  Israel-matkailu
  Israelin sää
  Israelin tuotteita
  Muita yhdistyksiä
  Sos. media

  Viralliset suhteet

Suomi–Israel Yhdistysten Liitto ry — Finland–Israel Föreningarnas Förbund rf


Liitto on ennen kaikkea kiinnostunut Suomen ja Israelin välisistä kulttuurisuhteista. Kuvassa Evgenia Gorell laulaa Aleksander Kaganin säestyksellä Porvoon osaston järjestämässä juutalaisen kulttuurin illassa 6.9.2015

Liiton historia alkaa vuodesta 1954, jolloin perustetun yhdistyksen nimi oli Suomi–Israel Yhdistys ry. Halu vastaavanlaisten yhdistysten perustamiseen eri puolelle Suomea johti siihen, että yhdistys muutettiin vuonna 1984 Suomi–Israel Yhdistysten Liitto ry:ksi, jonka jäsenet ovat eri puolilla maata toimivia paikallisyhdistyksiä.

Liitto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Sääntöjensä mukaan sen tarkoituksena on toimia jäsenyhdistystensä yhdyssiteenä, lisätä Israelin maan ja kansan tuntemusta sekä levittää tietoa Israelin kulttuurista, historiasta ja yhteiskunnasta.

Liitoon kuuluu kymmenen jäsenyhdistystä, ikäjärjestyksessä vanhimmasta nuorimpaan:

Liitto julkaisee neljännesvuosittain ilmestyvää Jedidut-lehteä, joka postitetaan jäsenyhdistysten jäsenille ilman erillistä tilausmaksua. Jedidut ilmestyy myös verkkolehtenä (ks. sivun yläpalkki).

Jos haluat liittyä johonkin liiton paikallisyhdistykseen tai tilata Jedidutin erillistilauksena, täytä oheinen lomake. Myös osoitteenmuutoksen voit tehdä samalla lomakkeella. Voit lähettää tiedon osoitteenmuutoksesta myös sähköpostilla osoitteet@suomi-israel.fi -laatikkoon. Kerro, mistä päivästä alkaen uusi osoite on voimassa ja myös, mikä on vanha, korjattava osoite.

Toimintansa liitto rahoittaa pääosin jäsenmaksutuloilla ja ystävyysyhdistyksenä saamallaan valtionavustuksella. Liiton tavoitteita kannattavat voivat tukea tätä toimintaa lahjoituksin pankkitilille FI75 5710 5220 1183 18. Pienetkin lahjoitukset ovat tervetulleita.

Liitto on Ystävyysseurojen liitto ry:n jäsen.


Suomi-Israel Yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja vuosina 1954–76 oli valtioneuvos K.-A. Fagerholm, joka sodan aikana puolusti juutalaisia pelottomasti ja oikeamielisesti. Hänen työnsä ja Israel-ystävyytensä kunnioittamiseksi Israelin Zanoahiin perustettiin vuonna 1985 KAF-muistometsä. Metsää hoitaa KKL (Keren Kajemet LeIsrael), jonka puunistutustoimintaa voi tukea käyttämällä sen onnittelu- ja suruadresseja.


Liiton liittohallitus (2016-2017):

Juha-Pekka Rissanen (puheenjohtaja), Risto Huvila (varapuheenjohtaja), Aleksandra Ahlgren (Helsinki), Suvi Gräsbeck (Helsinki), Sisko Hiltunen (Jyväskylä), Marjatta Järvinen (Turun seutu), Juhani Korjula (Haminan seutu), Reino Kurki-Suonio (Tampere), Olli Palo (Turun seutu), Hanna Rissanen (Vantaa), Markku Saarikangas (Helsinki), Timo Saksala (Tampere), Minna Silver (Porvoo), Tiina Sundqvist (Porvoo).

Liiton puheenjohtaja Juha-Pekka Rissanen kiittää hallituksen jättävää Liisa Eloa liiton vuosikokouksessa lokakuussa 2015.


Näiden sivujen tietoihin voi lähettää täydennyksiä osoitteeseen portaalisuomi-israel.fi