Ajankohtaista: Tulevia tapahtumia

Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry

Tilaa uutiskirje

Ansiomerkit

Liiton ansiomerkkiohjelma

Vuonna 2024 tulee kuluneeksi 70 vuotta ensimmäisen Suomi-Israel -yhdistyksen perustamisesta ja juhlavuoden kunniaksi liitto on päättänyt perustaa kolmitasoisen Suomi-Israel-ansiomerkkiohjelman, jonka puitteissa liiton ja yhdistysten vastuunkantajia tullaan palkitsemaan.

Liittohallitus hyväksyi ansiomerkkiohjelman marraskuussa 2023 pitämässään kokouksessa ja sen yleiset perusteet ovat seuraavat:

  • Liiton ansiomerkit ovat kultaisia, hopeisia ja pronssisia ja niihin liittyy henkilökohtainen kunniakirja.
  • Ansiomerkkien myöntämisestä päättää liittohallitus tai sen erikseen nimittämä palkitsemistoimikunta.
  • Esityksiä ansiomerkin saajista voivat esittää jäsenyhdistysten hallitukset ja liittohallituksen jäsenet liittohallituksen valmistelemalla hakemuslomakkeella.
  • Ansiomerkeistä perittävistä maksuista päättää liittohallitus ja sen suorittaa ansiomerkkiä esittävä taho.
  • Ansiomerkit luovutetaan ensisijaisesti liiton järjestämässä juhlassa, joka voi olla esim. liittokokouksen, Israelin itsenäisyyspäivän (14.5.) tai ensimmäisen Suomi-Israel Yhdistyksen perustamisen (15.12.1954) vuosipäivän yhteydessä.
  • Ansiomerkkejä suositellaan kannettavaksi jatkuvasti miehillä pikkutakissa ja naisilla jakussa, mekossa tms.
  • Liittohallitus voi tarkentaa näitä ohjeita harkintansa mukaan.

Kultaa, hopeaa ja pronssia

Kultainen ansiomerkki nauhoilla voidaan myöntää sellaiselle liiton jäsenyhdistyksen jäsenelle, joka on toiminut jäsenyhdistyksen tai liiton luottamustehtävissä vähintään 15 vuoden ajan.

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää myös sellaiselle liiton jäsenyhdistysten jäsenelle tai ulkopuoliselle henkilölle, joka on osoittanut arvostettavaa ja pitkäaikaista toimintaa Suomen ja Israelin välisten suhteiden hyväksi, toimiessaan esim. presidenttinä, ministerinä, europarlamentaarikkona, kansanedustajana, virkamiehenä, Israelin kunniakonsulina Suomessa, Suomen kunniakonsulina Israelissa, esiintyvänä taiteilijana, kirjailijana, toimittajana, kirjoittajana, puhujana, tapahtumien järjestäjänä, muun Israelin hyväksi toimivan järjestön johtoelimessä, Suomen ja Israelin välisen yhteistyötahon palveluksessa tai muussa vastaavassa tehtävässä.

Kultainen ansiomerkki myönnetään aina Pro Israel -palkinnon saajalle/saaneille sekä liiton kunniapuheenjohtajalle ja kunniajäsenille.

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää myös virassa olevalle tai aiemmin toistensa maissa palvelleille Suomen ja Israelin suurlähettiläille ja sotilasasiamiehille.

Hopeinen ansiomerkki (ilman nauhoja) voidaan myöntää liiton jäsenyhdistyksen jäsenelle, joka on toiminut jäsenyhdistyksen ja/tai liiton luottamustehtävissä vähintään 10 kalenterivuoden ajan.

Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää myös sellaiselle liiton jäsenyhdistysten jäsenelle tai ulkopuoliselle henkilölle, joka on toiminnassaan osoittanut erityisen arvostettavaa toimintaa Suomen ja Israelin välisten suhteiden hyväksi.

Pronssinen ansiomerkki (ilman nauhoja) voidaan myöntää liiton jäsenyhdistyksen jäsenelle, joka on toiminut jäsenyhdistyksen ja/tai liiton luottamustehtävissä vähintään 5 kalenterivuoden ajan.

Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää myös sellaiselle henkilölle, joka on ollut keskeisessä roolissa toiminnassa olevan liiton jäsenyhdistyksen perustamisessa ja toimii edelleen sen hallituksessa, huolimatta siitä, että hän on ollut luottamustehtävässä alle viisi vuotta.

Palkitsemisen edellytykset ja määrävuosien laskeminen

Ansiomerkkien edellytyksenä olevaksi luottamustehtäväksi voidaan katsoa paikallisyhdistyksen hallituksen tai liittohallituksen jäsenyys, jäsenyys Jedidut-lehden toimitusneuvostossa, kirjoittaminen liiton julkaisuihin, vastuutehtävä liiton erityistapahtumissa, tai muu erityinen tehtävä, jota jäsenyhdistyksen jäsen on suorittanut. Kaikissa näissä tehtävissä palkittavalta edellytetään esimerkillistä aktiivisuutta, sitoutuneisuutta ja yhteistyökykyä.

Palkitsemiseen oikeuttavat vuodet lasketaan siten, että palkittavan luottamustehtävän alkamisvuosi katsotaan ensimmäiseksi vuodeksi riippumatta siitä, milloin luottamustehtävä on alkanut, ja määrävuodet tulevat täyteen, kun palkittavan luottamustehtävä jatkuu viidentenä/kymmenentenä/viidentenätoista kalenterivuotena. Esim. vuosina 2009/2014/2019 aikana alkanut ja edelleen jatkuva luottamustehtävä oikeuttaa ansiomerkkiin vuonna 2024.

Mikäli palkittava on ollut välillä pois luottamustehtävästä, vain hänen aktiiviset palvelusvuotensa lasketaan määrävuosiksi.

Hinnat ja ehdotukset palkittavista

Liittohallitus määritteli ansiomerkeille seuraavat hinnat, jotka ovat voimassa juhlavuoden 2024 ajan.

  • Kultainen ansiomerkki nauhoilla 30 €
  • Hopeinen ansiomerkki 25 €
  • Pronssinen ansiomerkki 20 €

Ensimmäiset ansiomerkit tullaan jakamaan liittokokouksen yhteydessä 2.3.2024 järjestettävässä juhlassa ja jäsenyhdistysten hallitusten tulee jättää ehdotukset palkittavista liittohallitukselle 15.1.2024 mennessä erillisellä lomakkeella.

Tilaa uutiskirje

Uusimmat uutiset

KAIKKI UUTISET...

LIITY JÄSENEKSI

Ryhdy Suomi-Israel -yhdistyksen jäseneksi. Jäsenenä saat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän uutislehtemme. Voit myös tilata lehden ilman jäsenyyttä.

LIITY JÄSENEKSI TÄÄLLÄ

copyright © 2024 suomi-israel.fi

Tietosuojalauseke