Ajankohtaista: Tulevia tapahtumia

Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry

Tilaa uutiskirje

Haagin julkilausuma haastaa politisoituneen ja Israelin historiaa vääristelevän oikeuskäsityksen

Haagin Rauhanpalatsi

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 23. joulukuuta 2016 päätöslauselman 2334, joka sisältää useita Israelia, ”kahden valtion ratkaisua” ja ”vuodesta 1967 alkaen miehitettyä palestiinalaisaluetta” koskevia oikeudellisia väittämiä. Turvallisuusneuvosto viittasi näiden väitteiden tueksi erityisesti Haagin kansainvälisen tuomioistuimen (ICJ) vuonna 2004 antamaan neuvoa-antavaan lausuntoon miehitetylle palestiinalaisalueille rakennetun muurin oikeudellisista seurauksista (”Advisory Opinion”).

Kesäkuussa 2017 kaksikymmentäneljä kansainvälisen oikeuden asiantuntijaa ja lakimiestä 12 maasta kokoontui Haagin Rauhanpalatsiin keskustelemaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2334 oikeudellisista seurauksista. Kokouksen koollekutsujina toimivat The Hague Initiative for International Cooperation (thinc.) sekä International Conference for Truth, Justice and Peace (ICTIP) -järjestöt.

Asiantuntijat pohtivat, voidaanko päätöslauselman 2334 ja neuvoa-antavan lausunnon (Advisory Opinion) katsoa ratkaisseen pitkään jatkuneen kiistan näiden alueiden suvereniteetista ja tukevatko nykyiset oikeudelliset doktriinit ja käytännöt turvallisuusneuvoston ja Haagin kansainvälisen tuomioistuimen päätelmiä, jos heidän lausuntonsa ei voida katsoa ratkaisseen näitä kysymyksiä.

Kokoukseen osallistuneet oikeusoppineet ja muut keskustelun osanottajat tutkivat kansainvälisen oikeuden tulkintaa ja käyttöä YK:n turvallisuusneuvostossa ja kansainvälisessä tuomioistuimessa ja tarkastelivat sitä roolia, joka kansainvälisellä oikeudella tulisi olla etsittäessä rauhanomaista ratkaisua Israelin ja palestiinalaisten väliseen kiistaan.

Läsnäolleet oikeusoppineet vaativat painokkaasti ICJ:n neuvoa-antavan lausunnon ja turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2334 käsittelemien oikeudellisten kysymysten uudelleenarviointia. He totesivat, että monista eri syistä johtuen vuonna 2004 annettuun ICJ:n neuvoaantavaan lausuntoon ja turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 2334 johtaneet prosessit eivät olleet riittävän avoimia, tasapuolisia ja perusteellisia kaikkien asiaan liittyvien tosiseikkojen ja oikeudellisten kysymysten osalta. Tästä syystä tuloksena olivat oikeudelliset päätelmät, joissa ei otettu riittävästi huomioon alueen ja kansojen oikeudellisesti, historiallisesti, poliittisesti ja sotilaallisesti monimutkaista
tilannetta.

Julkilausumaan osallistuneiden oikeusoppineiden vankka näkemys on, että päätöksiä on välttämätöntä tarkastella uudelleen Israelin ja Palestiinan konfliktin rauhanomaisen ratkaisun saavuttamiseksi YK:n peruskirjan ja kansainvälisen oikeuden periaatteiden pohjalta.

Haagin julistus on nyt erittäin ajankohtainen liittyen Israelin suunnitelmiin liittää osia Jordanjoen laaksosta oman suvereniteettinsa alle. Julistus löytyy nyt suomenkielisenä osoitteesta https://www.thinc.info/haagin-julistus-oikeusoppineiden-lausunto-koskien-israelin-ja-palestiinan-konfliktia/.

Israelin kansainväliseen asemaan liittyviä englanninkielisiä julkaisuja voit lukea os. www.thinc.info.

Tilaa uutiskirje

Uusimmat uutiset

KAIKKI UUTISET...

LIITY JÄSENEKSI

Ryhdy Suomi-Israel -yhdistyksen jäseneksi. Jäsenenä saat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän uutislehtemme. Voit myös tilata lehden ilman jäsenyyttä.

LIITY JÄSENEKSI TÄÄLLÄ

copyright © 2024 suomi-israel.fi

Tietosuojalauseke